AG Care Hospitalisatie

Levenslang uw waarborgen behouden, zonder enige beperking of plafond. Uw tarief wordt bepaald op basis van uw instapleeftijd.

Het AG Care Hospitalisatie plan houdt in:

Vrije keuze

Bij een hospitalisatie kiest u zelf uw ziekenhuis, arts en kamertype (bijv. eenpersoonskamer bij een bevalling).

Wereldwijde dekking en bijstand

Ook op vakantie of zakenreis in het buitenland geniet u uitgebreide waarborgen én meer (o.a. repatriëring, opsporings- en reddingskosten, …).

Geen te betalen voorschot of factuur

U hoeft in het ziekenhuis niets te betalen. Met de optie Medi-Assistance regelen wij uw medische kosten rechtstreeks met het ziekenhuis.

Iets voor mij?

Iedereen wordt ooit opgenomen in het ziekenhuis. Dankzij AG Care Hospitalisatie, de hospitalisatieverzekering van AG Insurance, hoeft u zich niet druk te maken over de financiële gevolgen. Uw genezing staat centraal.

AG Care Hospitalisatie betaalt uw gemaakte medische kosten terug; tijdens de opname, maar ook bij de voor- en nabehandeling (1 maand voor tot en met 3 maanden na de hospitalisatie). Bovendien worden de behandelingskosten van een zware ziekte het hele jaar door terugbetaald, zelfs zonder ziekenhuisopname.

De terugbetaling gebeurt, in tegenstelling tot andere verzekeraars en de ziekenfondsen, onbeperkt en zonder kostenplafond. In uw contract – en onderaan deze pagina – vindt u enkele logische uitsluitingen terug die buiten de dekking vallen. Zo weet u meteen wat u mag verwachten.